1. Strona pod domeną http://awantura.pl jest stroną o charakterze informacyjnym (dalej „Strona”).
  2. Administratorem Strony jest MADOM NIERUCHOMOŚCI SP Z O.O., ul. Sztormowa 4, 58-521 JEŻÓW SUDECKI, NIP: 6112803055V, REGON: 384227980, KRS: 801625,
  3. Administratorem danych osobowych jest MADOM NIERUCHOMOŚCI SP Z O.O..
  4. Na Stronie poza danymi o charakterze informacyjno - promocyjnym, znajduje się formularz umożliwiający przesyłanie zapytań do MADOM NIERUCHOMOŚCI SP Z O.O. dotyczących świadczonych usług oraz oferty MADOM NIERUCHOMOŚCI SP Z O.O. (dalej „Formularz”).
  5. Dane osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2015. 2135) po wyrażeniu przez użytkownika/potencjalnego klienta zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie. Udzielenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu.
  6. Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie jest udzielana na rzecz MADOM NIERUCHOMOŚCI SP Z O.O. dla wewnętrznych celów statystycznych oraz marketingowych.
  7. Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia.
  8. Skorzystanie z uprawnień wymienionych w pkt. 7 powyżej, jest realizowane poprzez wysłanie na adres jerzy@sempowicz.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.
  9. jerzy@sempowicz.pl jest również właściwy dla komunikowania MADOM NIERUCHOMOŚCI SP Z O.O. wszelkich uwag i wskazówek dotyczących Strony i usług świadczony przez MADOM NIERUCHOMOŚCI SP Z O.O..